Vergeetachtigheid en dementie in het Zorgcafe dementie Midden Drenthe

Thema : Vergeetachtigheid en Dementie

Datum : 5 oktober 2017

Het eerste Zorgcafé dementie Midden Drenthe in ’t Beurtschip te Smilde was een succes. Er waren ongeveer 40 bezoekers. Veel mensen gaven aan dat ze het zo goed vonden dat er nu een Zorgcafé dementie Midden Drenthe is. Een goed initiatief, zeiden ze.

Joke Sanders van Alzheimer Drenthe had een heldere, overzichtelijke power point en uitleg. Ina Koning was gespreksleider.

Vergeetachtigheid

Bij vergeetachtigheid is sprake van 'normale' geheugenklachten. Het lukt bijvoorbeeld niet om op iemands naam te komen. Vergeetachtigheid verstoort het dagelijkse leven niet. Iemand die vergeetachtig is, kan zonder moeite het huishouden doen, de financiën regelen en een reis ondernemen.

Dementie

De symptomen van dementie zijn vele malen ernstiger. Iemand met dementie vergeet niet alleen de naam van een kennis, maar herkent de persoon helemaal niet meer. De informatie verdwijnt langzaam maar zeker uit het geheugen of is niet meer toegankelijk. Iemand met dementie krijgt moeite met plaats en tijd, en verdwaalt in een bekende omgeving. Of hij vergeet dingen die hij in de loop van zijn leven heeft geleerd, zoals hoe je een boterham moet smeren. Ook kunnen problemen met de taal ontstaan en verandert het gedrag van iemand met dementie. Voor mensen met dementie zijn veel dagelijkse handelingen al gauw te moeilijk.

Er waren veel reacties en vragen uit de zaal gedurende de tweede helft van de avond. Renate en Joke konden de vragen uit de zaal goed beantwoorden.

Het was een goed verlopen avond met een  goede opkomst  en we hopen dat we dat vast kunnen houden.

Ingrid van Hout

Welzijnswerker Ouderen dorpenteam Smilde

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door