Ga direct naar de contentGa direct naar de content

(Bestuurslid) Voorlichter

Alzheimer Nederland-Afdeling Drenthe

Ben jij iemand die graag voor groepen staat en gemakkelijk contacten legt?

En wil je:

  • Mensen met dementie en hun naasten écht helpen met voorlichting en advies over dementie?   
  • Samenwerken met een team vriendelijke en betrokken vrijwilligers?  
  • Ruimte krijgen om zowel ideeën uit te voeren als om jezelf te blijven ontwikkelen?  

Start dan nu je carrière als vrijwilliger en bouw mee aan een toekomst zonder dementie en een beter leven met dementie.

Alzheimer Nederland

Dementie raakt steeds meer mensen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. In Nederland zijn momenteel 290.000 mensen met deze ziekte. De verwachting is dat dit aantal in 2040 zal zijn verdubbeld. Iedereen krijgt met de ziekte te maken, als patiënt, mantelzorger of in familie- en vriendenkring.

Alzheimer Nederland vertegenwoordigt mensen met dementie en hun mantelzorgers. Met 48 regionale afdelingen, 3650 vrijwilligers en 22.000 collectanten zijn we altijd in de buurt. Met onze vrijwilligers geven we voorlichting en informatie en bieden we ondersteuning. We organiseren ontmoetingen om ervaringen te delen of in contact te komen met anderen.

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. We zijn een gezondheidsfonds én een patiëntenorganisatie. Samen met vrijwilligers, donateurs, collectanten, onderzoekers, bedrijven en andere betrokkenen zetten we ons in op verschillende terreinen. 

Regionale Afdeling

Je gaat aan de slag bij Afdeling Drenthe. We werken hard om onze regio dementievriendelijk te maken. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat we mensen in de buurt ondersteunen. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren ontmoetingen om ervaringen te delen of in contact te komen met anderen.     

Wat mag je van ons als Alzheimer Nederland verwachten  

Je komt terecht in een warme, professionele organisatie en werkt samen met een groep van bevlogen en betrokken mensen. Iedereen werkt met ongekend enthousiasme voor hetzelfde doel.

Dit doen we vanuit een goede basis, want we vinden het belangrijk dat jij met plezier aan de slag kunt. Zo bieden we voorlichting over dementie en diverse trainingen die aansluiten bij je functie. We organiseren netwerkbijeenkomsten tussen afdelingen en met collega’s op het landelijk kantoor en nemen we jouw stem in beleid serieus.

Jouw Rol

Als Voorlichter geef je voorlichting aan diverse groepen toehoorders. Dit kunnen serviceclubs als Rotary en Lions zijn, (sport)verenigingen, bonden, personeel van zorginstellingen, kinderen van groep 7-8 (voor het Adoptieproject). Je maakt tijdens deze bijeenkomsten gebruik van het beschikbare voorlichtingsmateriaal van Alzheimer Nederland en de website www.dementie.nl. Op basis hiervan stel je een voor de doelgroep passend voorlichtingsprogramma voor. Een gedegen voorbereiding vooraf en een goed luisterend oor tijdens de bijeenkomst zijn van groot belang om een voorlichting tot een succes te maken. 

Naast de voorlichtingsbijeenkomsten voor specifieke doelgroepen ben je ook af en toe zichtbaar op andere bijeenkomsten en/of beurzen in de regio. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van een informatiestand.  Binnen jouw regio stimuleer je ook het gebruik van trainingen van ons project ‘Samen dementievriendelijk’. Ook woon je de regio-overleggen bij waarin je samen met belangenbehartigers en bestuursleden nadenkt over het verder inzetten van voorlichting om een dementievriendelijke samenleving te vergroten. 

De tijdsbesteding bestaat uit 2 – 8 keer per jaar het verzorgen van een lezing in de regio en 2 – 8 keer per jaar het verzorgen van een informatiestand. Daarnaast kom je 2 keer per jaar samen met de werkgroep voorlichting binnen je regionale afdeling. 

Dus ben jij iemand die:

  • Graag voor een groep staat?
  • Presentaties kan verzorgen?
  • Empathisch is met een luisterend oor?
  • Samen wil werken met de Samen Dementievriendelijke Trainers om elkaar te versterken?
  • Na wil denken over de vraag hoe voorlichting het best kan worden ingezet in jouw regio? 

We komen graag met je in contact 

Heb jij interesse in een carrière als vrijwilliger en wil je graag nader met ons kennismaken

Toch liever eerst wat meer informatie? Bel of mail dan Henny Volman -voorzitter afdeling Drenthe

-06 25456647-of via de mail op: [email protected]