Wat is dementie? Alzheimer Café Roden

Wat is dementie?

Alzheimer Café Roden

Het ging in dit Alzheimer Café- donderdag 6 oktober- om de vraag: Wat is dementie?

Mevr. Dr. V. Mylona werkzaam bij Team 290 vertelde wat dementie nu eigenlijk is, welke vormen van dementie er zijn, hoe je dementie herkent en welke fasen er bij de ziekte optreden. Er zijn veel verschillende soorten dementie; de belangrijkste zijn: Alzheimer, vasculaire dementie en frontotemporale dementie (FTD), die achtereenvolgens aanvankelijk vooral het geheugen, het tempo van denken, spreken en handelen èn het gedrag beïnvloeden.

De specialist ouderengeneeskunde onderscheidde een viertal fasen in de ontwikkeling van dementie, respectievelijk achterdocht, angst, terugtrekking in een innerlijke wereld en tot slot geen of nauwelijks enig contact. Verder werd ingegaan op de signalen; bij welke problemen kan er sprake zijn van dementie.

Er was een grote opkomst (52 bezoekers) en er werden bijzonder veel vragen gesteld waarop de specialist ouderengeneeskunde steeds een duidelijk antwoord gaf.

Samen met de bloemen van Flowers en Lifestyle, de koek van Bakker Van Esch en het boeket van Hofstee Bloemen voor de gast vormde het een geslaagde avond.

In het volgende Alzheimer Café Roden op donderdag 3 november –inloop vanaf 19.00 uur-staat de rol van de mantelzorger centraal. De echtgenoot van iemand met dementie zal die avond geïnterviewd worden.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door