Aanpak onbegrepen gedrag

Lelystad - De vakgroep psychologie van Woonzorg Flevoland heeft op woensdag 20 juni de prijs voor meest bruikbare upload in ontvangst mogen nemen.

Het bestuur van de PgD (Psychologische Expertise voor de Ouderenzorg) hecht veel waarde aan de uitwisseling van expertise en had alle leden opgeroepen om bruikbare documenten en protocollen met elkaar te delen. Als extra stimulans heeft de PgD een prijs van 500 euro ter beschikking gesteld voor de vakgroep met de beste inzending.

Aanpak onbegrepen gedrag

Laura Angela, psycholoog bij Woonzorg Flevoland: 'In 2015 zijn we gestart met een groot project waarbij onbegrepen gedrag centraal stond, als onderdeel van het werken vanuit de belevingsgerichte zorg. Vanuit de vakgroep psychologie hebben wij ons plan van aanpak rondom onbegrepen gedrag en het (broekzakformaat) kaartje met de stappen van methodisch werken bij onbegrepen gedrag geüpload. Daarnaast hebben we, in samenwerking met collega Jan Krol (coach belevingsgericht werken), een draaiboek gedeeld voor het organiseren van een symposium, na ons succesvolle symposium ‘Meer Grip op Gedrag’ van 2017'. 

Creatief, inspirerend en inzetbaar

Een vakjury van de PgD, bestaande uit Yolande Kuin, Theo Arts en Henk Geertsema, beoordeelde de geüploade documenten van Woonzorg Flevoland als beste inzending. Laura Angela: 'Ze beoordelen de werkwijze als creatief, inspirerend en inzetbaar binnen de gehele organisatie. Een mooi compliment voor iedereen die hier aan meegewerkt en bijgedragen heeft'.

In 2015 is Woonzorg Flevoland gestart met een groot project waarbij onbegrepen gedrag centraal stond, als onderdeel van het werken vanuit de belevingsgerichte zorg. Het initiatief hiervoor werd genomen door de vakgroep psychologie en Jan Krol, coach belevingsgericht werken. Er zijn 8 kernelementen geformuleerd, waarmee veranderingen in het gedrag eerder gesignaleerd worden en passende behandeling tijdig ingezet kan worden.

7 stappenplan

Laura Angela: 'Vanuit dit rapport hebben we een werkwijze opgesteld, waarbij de 8 kernelementen zijn samengevoegd in een 7 stappenplan (broekzakformaat kaartje), zodat er methodisch gewerkt kan worden bij onbegrepen gedrag. Daarnaast zijn de (al bestaande) bewonersbesprekingen verder uitgebreid voor alle zorgteams, en zijn er gedragsvisites gestart om samen op zoek te gaan naar de oorzaak van veranderingen in gedrag. Ook het levensverhaal van de bewoner, verteld door familie en naasten is hierbij erg belangrijk. We merken dat deze werkwijze binnen de gehele organisatie gedragen wordt; ook het symposium ‘Meer Grip op Gedrag’ werd heel goed bezocht'. 

De werkwijze heeft tot verschillende positieve resultaten geleidt. Laura Angela: 'Door te kijken naar de mens achter het gedrag en het zoeken naar oorzaken kunnen we beter inspelen op het gedrag en behoeften van onze bewoners'.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door