AC Almere Maandag 3 februari 2020 (On)begrepen gedrag bij dementie

Restaurant De Ziel (bij woonzorgcentrum De Archipel)
Poëziestraat 166
1321 HT Almere
Nederland

Plan Route

PROGRAMMA ALZHEIMER CAFE ALMERE 2019 – 2020

Dementie is een ingrijpend ziektebeeld dat veel vragen oproept bij iedereen die er mee te maken krijgt. Daarom is het belangrijk dat er een plek is waar iemand met die vragen naar toe kan. Het Alzheimer café in Almere is zo’n plek, het is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Iedere bijeenkomst begint met een interview met een (ervarings )deskundige. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Na afloop is er gelegenheid iets te drinken en met elkaar te praten.

Het Alzheimer Café is in restaurant De Ziel (bij woonzorgcentrum De Archipel), Poëziestraat 166, 1321 HT Almere.

De zaal is open vanaf 19:00 uur. Het programma begint om 19:30 uur en eindigt om ongeveer 21:30 uur. De toegang is gratis.

De onderwerpen voor komend jaar zijn:

 

Maandag 3 februari 2020

(On)begrepen gedrag bij dementie Dementie kan ervoor zorgen dat iemands gedrag gaat veranderen. Dat kan door de omgeving als problematisch worden ervaren. Hoe ontstaat dat gedrag en wat kun je doen om dat te voorkomen?

Maandag 2 maart 2020

Zelfgekozen levenseinde bij dementie Euthanasie is mogelijk wanneer er sprake is van ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’. Wat betekent dit voor iemand met dementie en zijn er ook alternatieven?

Maandag 6 april 2020

Wat betekent het om dementie te hebben? Iemand met dementie vertelt welke gevolgen dit heeft voor zijn dagelijks leven en voor zijn familie en vrienden.

Maandag 11 mei 2020

Kan de techniek helpen bij dementie? Er zijn tal van apps, praktische hulpmiddelen en domotica toepassingen voor mensen met dementie. Wat heb je eraan wanneer je deze aandoening hebt of voor iemand met dementie zorgt?

Maandag 8 juni 2020

Uw vragen komen aan bod Praten over de zorgen die je hebt kan helpen. Op deze avond wordt ingegaan op alle vragen die u bezig houden.


 

 

Deze activiteit maakt deel uit van