AC Lelystad De relatie tussen het wijkteam en de WMO 9 september 2019

Uitnodiging AlzheimerCafé Lelystad

Geachte belangstellende,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor het AlzheimerCafé Lelystad.
Het AlzheimerCafé is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, mantelzorgers en andere belangstellenden.
Het café is een laagdrempelige voorziening, waar ondersteuning en begeleiding wordt geboden aan eenieder die met dementie te maken heeft of krijgt.


Datum:
9 september  2019


Waar:

De Windhoek
Lelystad

U bent welkom vanaf 13.30 uur; het programma begint om 14.00 uur en eindigt omstreeks 15.30 uur.

De toegang is,net als koffie en thee,gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:André van der Velde

a.vandervelde@alzheimervrijwilligers.nl
telefoon 06 -12257056

 

Programma AlzheimerCafé Lelystad 2019

Iedere tweede maandag van de maand van 13.30 uur tot 15.30 uur!
Behalve 10 juni en in juli en augustus 2019

Dementie is een ingrijpend ziektebeeld dat veel vragen oproept bij iedereen die er mee te maken krijgt.

Daarom is het belangrijk dat er een plek is waar iemand met zijn die vragen naar toe kan. Het AlzheimerCafé in Lelystad is zo’n plek, het is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en belangstellenden.

Iedere bijeenkomst begint met een inleiding van een (ervarings-) deskundige. Na een pauze is er tijd om vragen te stellen.

 

 

9 september 2019

De relatie tussen het wijkteam en de WMO

Welke rol kan de gemeente hebben, als burgers zelf, of iemand in hun omgeving, geconfronteerd worden met dementie? Te denken valt aan het Sociaal Wijkteam en hulp en ondersteuning vanuit de WMO

Inleiders: Maria van den Bremer, gemeente Lelystad

Plaats: De Windhoek, Ringdijk 187, Lelystad-Haven

14 oktober 2019

Met mij is niets aan de hand. Hoe ga je om met veranderend gedrag?

Sommige mensen met dementie weigeren iedere hulp en ondersteuning.

Inleider: Laura Angela, psycholoog

Plaats: De Windhoek, Ringdijk 187, Lelystad-Haven

11 november 2019

Muziek en bewegen

Wat kan muziek (en zingen) en bewegen betekenen voor mensen met dementie.

Inleider: Volgt

Plaats: De Dukdalf, Punter 35-27, Lelystad

9 december 2019

Afsluiting van het jaar

De Brink, Griend 33-07, Lelystad

 

Meer informatie via e-mail:

a.vandervelde@alzheimervrijwilligers.nl

Deze activiteit maakt deel uit van