Alzheimer Trefpunt Lelystad Familiegesprekken 14 januari 2021

14 januari 2021


Familiegesprekken  Praten over dementie kan lastig zijn.
Toch is het belangrijk om open over de ziekte te zijn. Je wilt misverstanden en onbegrip voorkomen.
Een familiegesprek of familieberaad kan daarbij helpen.
Inleider: Betty Meijer, Alzheimer-Nederland Plaats: volgt

 

Tijd: Inloop van 13.30-14.00 uur  Programma 14.00-16.00 uur.

Het Trefpunt is gratis en bedoeld voor iedereen die,  op wat voor manier dan ook,  te maken heeft met dementie.  Vooraf aanmelden mag, maar u kunt ook zo binnenlopen. Het trefpunt is bedoeld om te ontmoeten en te verbinden in een ontspannen sfeer.

Heeft u vragen neem dan contact op met Alzheimer Trefpunt Lelystad 

André van der Velde
Mailadres:  
a.vandervelde@alzheimervrijwilligers.nl

De volgende bijeenkomst is:

8 februari 2021
Geheugenpoli Op de geheugenpoli komt u als u problemen met uw geheugen heeft. Wat doet de geheugenpoli? Inleider: Sabine Lonterman, klinisch geriater Plaats: MFA Zuiderzeewijk, Waddenlaan 1, Lelystad

8 maart 2021 In gesprek over rouw en verlies. Na de diagnose dementie worden mensen zich bewuster dat het leven eindig is. Door mantelzorgers en mensen met dementie bewust te maken van hun rouw, kunnen ze zich aanpassen aan de veranderende situatie. Inleiders: ervaren en opgeleide gespreksleiders van Alzheimer-Nederland Plaats: volgt

12 april 2021 Voeding bij dementie Hoe kan voeding bijdragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie Inleider: Esmée de Graaf-Marsé Plaats: volgt

10 mei 2021
Programma volgt

14 juni 2021
Afsluiting van het jaar  Volgt

Deze activiteit maakt deel uit van