Bericht van Trefpunt Lelystad

Beste deelnemers van het Alzheimer Trefpunt Lelystad,

Nu het nog steeds onzeker is of we elkaar in december wel kunnen ontmoeten, vonden we als werkgroep het van belang weer wat van ons te laten horen.

We weten dat het heropenen van ons Trefpunt belangrijk is en dat u, en dat geldt ook voor ons, de bijeenkomsten missen. We hebben dat in oktober veel van u gehoord. Toch moeten wij een afweging maken om te kiezen voor ieders gezondheid en veiligheid in verband met Corona en zoeken we naar mogelijkheden die wel kunnen. Volgende week komt de werkgroep weer bij elkaar om het te hebben over: wat-kan-dan-wel!! Zo verkennen we bijvoorbeeld  de mogelijkheid om in kleine groepjes bij elkaar te komen, waarbij het elkaar ontmoeten voorop staat en waar u uw verhaal kwijt kan. Nogmaals, we gaan kijken of we dit kunnen organiseren; zekerheid kunnen we nog niet bieden.

Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, kunt u de Alzheimertelefoon bellen. Het gratis nummer is 0800-5088, 7 dagen per week  van 09:00 tot 23:00 uur. Wordt u liever gebeld door een van de werkgroepleden, dan kan dat ook. Stuurt u mij dan uw telefoonnummer en ik zorg er voor dat een van de werkgroepleden u belt.

Ik wens u, namens de werkgroep, alle goeds toe en hopelijk gauw tot ziens

Hartelijke groet,
André van der Velde

Coördinator Alzheimer Trefpunt Lelystad
Bestuurslid Alzheimer-Nederland, afdeling Flevoland

e-mail: a.vandervelde@alzheimervrijwilligers.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door