Breinpunt Zeewolde

Het” BREINPUNT” is de plek waar allerlei informatie verkrijgbaar is over verschillende soorten aandoeningen van het brein waaronder Dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel, Depressie, ect.

De Dementheek van het Alzheimer Café is in de bibliotheek worden ondergebracht.

Het Breinpunt is bedoeld om de sociale omgeving en cliënten zelf te voorzien van goede informatie over het ziektebeeld en de mogelijkheden het samen zo lang mogelijk veilig vol te houden. Ook het preventief informatie verstrekken is belangrijk.

Het Breinpunt richt zich op 4 doelgroepen:

 1. mensen met geheugenproblemen
 2. mantelzorgers
 3. inwoners van Zeewolde, waarbij jeugd en jongeren niet uit het oog verloren worden
 4. zorgprofessionals

Dit zal worden gedaan door:

 • persoonlijk advies,
 • uitlenen van boeken, beeld, geluidsdragers
 • hulpmiddelen ter ondersteuning beschikbaar stellen om uit te proberen.

Het doel van het Breinpunt is dat meer mensen bereikt worden en vroegtijdig voorzien kunnen worden van informatie om het thuis langer, samen, veilig vol te houden. Hierdoor zal er bij de inwoners meer kennis verworven worden over het omgaan met mensen met aandoeningen van het brein.

Daarnaast verzorgt het Breinpunt regelmatig lezingen en is er iedere 1e donderdag van de maand een deskundige aanwezig om u te kunnen adviseren.

Het Breinpunt is toegankelijk tijdens de openingstijden van de bibliotheek, ca. 44 uur per week.

 • FlevoMeer Bibliotheek stelt een collectie materialen beschikbaar en houdt deze up to date en breidt uit indien mogelijk. Daarnaast is de landelijke collectie via aanvragen te bereiken.
 • 1 x per week is er een spreekuur, bezet door vrijwilligers. Werven van vrijwilligers geschiedt via Zeewoldevoorelkaar en onder auspiciën van het Alzheimer Café.
 • 1x per maand is het spreekuur bemenst door zorgprofessionals.
 • Zorgprofessionals onderhouden de collectie hulpmiddelen / domotica.
 • Jaarlijks een programma met relevante lezingen / films / informatieavonden.

Het Breinpunt is een initiatief van de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties.

 

Het Breinpunt mailadres: breinpunt@flevomeerbibliotheek.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door