De mens zien met Demenzien.

De mens zien met Demenzien.


Hogeschool Windesheim nodigt mantelzorgers van niet thuiswonende cliënten uit om mee te doen aan een onderzoek. We leggen eerst uit wat het onderzoek inhoudt. U bepaalt zelf of u mee doet.

Waarover gaat het onderzoek?
Dementie heeft veel invloed op het leven van uw partner, familielid of bekende met dementie. En ook voor u. Degene voor wie u zorgt, gaat steeds verder achteruit. U merkt dat uw relatie tot elkaar verandert. Hij of zij heeft steeds meer hulp nodig van u. Het is moeilijk om gesprekken te voeren die degene met dementie aankan en begrijpt. Ook de rol van en relatie met de hulpverleners verandert. Zeker wanneer uw naaste in het verpleeghuis woont, is het afspraken maken met hulpverleners lastiger.
Hulpverleners hebben geleerd om goed te zorgen voor de bewoner met dementie. Ze proberen ook goed aan te sluiten op wat voor de bewoner en partner of familie belangrijk is. Soms is het moeilijk om in gesprekken rekening te houden met wat de persoon met dementie aankan en wil.
In dit onderzoek gaan we na hoe we hulpverleners, mensen met dementie en hun partners, familie of bekenden hierbij kunnen helpen.
Wat gebeurt er als u meedoet?
Als u meedoet dan maken we een afspraak voor een interview. Dit gaat over uw gesprekken met uw naaste met dementie. En met hulpverleners. Het interview duurt ongeveer 1 uur. We komen hiervoor bij u thuis. Of we spreken ergens anders af als u dat wilt.
Uw ervaringen helpen ons om een aanpak te maken voor hulpverleners. Die helpt om goede gesprekken te hebben met mensen met dementie en hun partner of familie.

Als u mee wilt doen, kunt u voor meer informatie bellen met Mireille Donkervoort: m.donkervoort@windesheim.nl │088 4697843 | Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg |

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door