AT Lelystad We gaan elkaar weer zien! 27 september 2021 14.00

Hanzeborg
Koningsbergenstraat 201A
8232 DC Lelystad
Nederland

Plan Route

52.508643, 5.469296

Uitnodiging Alzheimer Trefpunt Lelystad.

We gaan elkaar weer zien!

Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor onze bijeenkomst van 27 september.
Het gaat gebeuren. We hadden een goed besluit genomen om de bijeenkomst van 13 september te verplaatsen. We hebben eindelijk gehoord dat de anderhalve meter niet meer verplicht is. Wel moeten we nog steeds zoveel mogelijk op onze plaats blijven zitten. Dat lukt wel!
En wil je de anderhalve meter toch handhaven, dan kan dat natuurlijk.

Laat ons even weten of je komt.
Kom je alleen, kom je beiden of neem je iemand meer. Daarom vragen we je of je je via de mail wilt aanmelden bij ondergetekende: a.vandervelde@alzheimervrijwilligers.nl

We gaan er vanuit dat jullie gevaccineerd zijn en als je klachten hebt, die te maken kunnen hebben met Corona, vragen we of je thuis wilt blijven.

De volgende bijeenkomsten zijn weer op de tweede maandag van de maand en de eerstvolgende is dan op 11 oktober met het onderwerp
De Geheugenpoli.
Wat is de geheugenpoli, wat doen ze daar? Onze inleider is mevrouw Sabien Lonterman, klinisch geriater, GGZ Centraal.

We zien er naar uit jullie allemaal weer te kunnen begroeten op maandagmiddag 27 september in de Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201A!

Hartelijke groet, namens de werkgroep,
André van der Velde

a.vandervelde@alzheimervrijwilligers.nl

Deze activiteit maakt deel uit van