Leren en ontwikkelen als casemanager dementie

Casemanagers dementie werken met veel professionals samen. Dementie is een ziekte die meerdere levensterreinen beslaat. Elkaar weten te vinden en samen leren is belangrijk om mensen met dementie en hun naasten goed te kunnen ondersteunen. Dementiezorg voor Elkaar sprak met Ria Verhoef, casemanager dementie bij Woonzorg Flevoland.

‘Sinds 1994 werk ik in de zorg. Aanvankelijk gestart in de gehandicaptenzorg en doorgegroeid tot een leidinggevende functie. 4 jaar geleden heb ik een switch gemaakt naar casemanagement dementie. Als vrijwilliger-belangenbehartiger ben ik al enige tijd betrokken bij activiteiten van Alzheimer Nederland. Mijn drijfveer is dat we het beste voor mensen met dementie en hun naasten zoeken.’

Casemanager dementie kan het verschil maken

‘Het werk van een casemanager is maatwerk. Je kunt echt het verschil maken voor mensen met dementie en hun naasten. In je rol als casemanager stap je in het privéleven van mensen. Soms stuit je op gevoelige onderwerpen, daar moet je voorzichtig mee zijn. Als je de eerste keer bij mensen binnenkomt, zeggen ze regelmatig: ik wil niets. Maar als je de verbinding aangaat, echt interesse toont, dan laten ze naar verloop van tijd toch hun kwetsbaarheid zien. En dan komen er vanzelf aanknopingspunten om zorg en ondersteuning passend te maken. Als mensen je dan later toch bedanken, ja dat doet me goed.’

Hoe leren jullie met elkaar in het dementienetwerk?

‘Wij zijn bevoorrecht met een gedreven ketenregisseur, Wendela Gort Erbrink. Zij stimuleert ons om onze input te leveren. Tijdens bijeenkomsten met casemanagers daagt ze ons uit om mee te denken. Bijvoorbeeld als het gaat om wilsbekwaamheid en levenseinde. Dit zijn thema’s waarop we tijdens deze bijeenkomsten ervaringen uitwisselen. Relevante onderwerpen, die je veel tegenkomt in je werk.

Casemanagement is echt belangrijk

‘Een meneer met gevorderde dementie voelde constant aan zijn oren. Toen ben ik bij de psycholoog binnengestapt. Meneer bleek last te hebben van agnosie. Zij legde mij uit dat iemand in een vergevorderde stadium vervreemdt van zijn eigen lichaam. Hierdoor kon ik het beter uitleggen aan zijn vrouw en dus van betekenis zijn.’

Uiteindelijk gaat het om de cliënten en hun mantelzorgers. Met elkaar moet je het casemanagement belangrijk vinden en belangrijk maken. Vanwege de financieringsschotten, is het belangrijk om duidelijk te maken: casemanagement is echt belangrijk. Je bent als casemanager beperkt in de tijd, het gevaar is dat je je laat ‘vollopen’ met alleen cliëntzaken. Kennisdeling is ook erg belangrijk. Ik verdiep me bewust in specifieke onderwerpen. En ik ga op zoek naar cijfers, bijvoorbeeld over wachtlijsten. Het vraagt discipline en bewustzijn.’

 

Lees het hele artikel op www.dementiezorgvoorelkaar.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door