Oud en Jong Wandeldag Alzheimer Café Zeewolde

Op vrijdag 25 september heeft de werkgroep van het Alzheimercafé Zeewolde een wandeltocht gehouden in verband met de wereld Alzheimer dag van 2020. Het thema was dit Jaar Oud en Jong. Door de Corona maatregelen was het programma uiteraard aangepast.

Om 10:30 uur verzamelden de deelnemers zich bij de Flevomeer Bibliotheek. Al snel bleek dat er dit jaar ruime belangstelling was wat bleek uit de opkomst van de ruim 30 deelnemers. Veel ouderen met of zonder rollator melden zich. Er waren diverse deelnemers werden begeleid door medewerkers van Coloriet. De groep vertrok al lopend en rollend naar de atletiekbaan. Daar voegden leerlingen van groep 8 van Basisschool ’t Wold zich bij het gezelschap. Onder de bezielende leiding van Sybrigje Westerhof van de atletiekvereniging Zeewolde werd er door iedereen meegedaan aan een warming-up. Hierna werd er een wedstrijd gehouden tussen oud en jong. De jeugd via een hordenbaan en de ouderen slalom rijden naar een eindpunt om daar houten blokken te verzamelen. Met deze blokken werd er het beginpunt een toren gebouwd. Met veel enthousiasme werd de opdracht uitgevoerd. De jeugd versloeg de ouderen won deze wedstrijd. Er waren leuke gesprekken tussen alle deelnemers. Na afloop was er voor iedereen als welverdiende beloning frisdrank, koffie of thee met een versnapering. Voordat de jeugd weer terug naar school ging waren er twee leerlingen die het woord namen en de ouderen en organisatie bedankten voor dit leuke evenement.

Nadat de achterblijvers een hele ronde over de atletiekbaan had afgelegd was er voor iedereen nog een broodje kroket. Het was gelukkig droog, maar wel en beetje fris. Na een geslaagd evenement keerde iedereen (ook de leden van de werkgroep) voldaan naar huis.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door