Participatiekoren brengen film ‘Erbarme dich’ uit op Wereld Alzheimerdag

Participatiekoren brengen film ‘Erbarme dich’ uit op Wereld Alzheimerdag

Sinds eind juni het kabinet het verbod op koorzang heeft opgeheven zijn wij met de Participatiekoren Haarlem, Bergen en Midden Delfland aan de slag gegaan om ons programma Erbarme dich, coronaproof te herstarten. Dankzij strikte veiligheidsprotocollen, die we als organisatie hebben getroffen, kunnen we weer repeteren en werken de koren toe naar een gezamenlijk concert op Wereld Alzheimerdag. Omdat grote live concerten nog niet mogelijk zijn maken wij van ons programma een film. De concertfilm ‘Erbarme dich’ gaat op 21 september om 20:00 uur online in première.

 Zoals u van ons gewend bent spelen mensen met dementie en hun naasten een hoofdrol in onze concerten. Niet alleen zingen zij samen met koorzangers de hoogtepunten uit de Matthäus Passion van J.S. Bach, maar vertellen zij ook hun eigen passieverhaal. In de film Erbarme dich, die op Wereld Alzheimerdag in première gaat, lezen zeven van hen een brief voor die zij tijdens de coronacrisis aan geliefden, verre vrienden of ministers hebben geschreven. Brieven over van elkaar afgescheiden zijn en het verlangen je over elkaar te kunnen ontfermen in moeilijke tijden. Liefdesbrieven aan partners waar men door de lockdown maandenlang van gescheiden was. Protestbrieven aan de minister president over de wrede gevolgen van de lockdown voor mensen in de verpleeghuizen.

  De persoonlijke getuigenissen van mensen als u en wij, op zoek naar houvast en erbarmen, worden verteld in een decor van beeldend kunstenaars Gerard de Bruyne en José Vingerling. Zij maakten aan het einde van de lockdown, samen met enkele zangers en bewoners uit verpleeghuizen in Haarlem, Bergen, Rotterdam en Schiedam, tekeningen over een leven achter het raam en gesloten deuren. De Bruyne en Vingerling maakten aan de hand van deze tekeningen een decor van ‘glas-in-lood-ramen’.

Erbarme dich is een bijzondere concertregistratie waarmee de Participatiekoren de noodzaak van kunst en cultuur voor mensen met dementie, parkinson of afasie extra willen onderstrepen. 

Artistiek leider Erik Zwiers zegt hierover: “Het thema Erbarme dich hebben we vorig jaar al gekozen, maar niemand kon toen bevroeden hoe urgent dit zou worden. Het handelsmerk van de langdurige zorg is kwaliteit van leven te bieden aan mensen die zonder ondersteuning niet meer kunnen meedoen in het maatschappelijke en culturele leven.” Volgens Zwiers werd door de coronapandemie in één klap duidelijk dat er nog altijd een wankel evenwicht bestaat tussen zorg en welzijn. 

“Kwaliteit van leven schuilt juist in het kunnen blijven participeren in de samenleving en kunst geeft handvatten bij het hervinden van zingeving bij ongeneeslijke aandoeningen als dementie. Wanneer dit wegvalt, valt ook de bodem onder je bestaan weg”, aldus de artistiek leider die door de coronacrisis zelf ook meerdere zangers uit de Participatiekoren heeft verloren. 

  Erbarme dich gaat op 21 september om 20:00 uur op Youtube in première.

Erbarme dich is een productie van de Participatiekoren Haarlem, Bergen en Midden Delfland onder leiding van de dirigenten Bas van Houte, Dante Boon en Maria Delver. Solisten zijn Marina Besselink (sopraan), Annelies van der Vlies (alt) en Gerard Smits (bas). Koor en solisten worden begeleid door het Collegium Delft Ensemble.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door