Secretaris

Het bestuur van Alzheimer Flevoland is op zoek naar een nieuwe secretaris!
Als secretaris maak je deel uit van het dagelijks bestuur, samen met de voorzitter en de penningmeester. Daarnaast heeft het bestuur een aantal leden met elk een eigen aandachtsgebied (denk aan PR, Alzheimer Cafés/Trefpunten).

Jij zorgt voor een soepel verloop van allerlei processen, waaronder uiteraard vergaderingen, communicatie, jaarplannen, bestandsbeheer en vrijwilligersbeheer. Je stroomlijnt de informatie die vanuit jouw regio en het landelijk bureau naar de afdeling komt.

Het bestuur vergadert één keer per maand, beurtelings op locatie in Lelystad of via teams. Twee keer per jaar organiseer je een bijeenkomst met de vrijwilligers. Verder is het de bedoeling dat elk bestuurslid minimaal 1x per jaar het Alzheimer Café of Trefpunt in zijn eigen woonplaats bezoekt. De tijdsbesteding is ca. 4-8 uur per week.

De huidige secretaris stopt na 4 jaar en laat e.e.a. goed na. Je wordt in je functie door haar ingewerkt en daarna ondersteund door de regiocoördinator en medewerkers van het hoofdkantoor van Alzheimer Nederland, waar allerlei materialen en templates te vinden zijn. Tot slot neem je deel aan relevante trainingen, overleggen en bijeenkomsten georganiseerd door het landelijke bureau.

Je wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Omdat je deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur is voor deze functie is een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.

Ben jij iemand die:
* mensen met Alzheimer of dementie in het algemeen een warm hart toedraagt;
* digitaal vaardig is;
* goede communicatieve vaardigheden heeft;
* en initiatief neemt?

Wat bieden wij jou:
* onderdeel worden van een grote vrijwilligersorganisatie;
* informatie via het Vrijwilligersplein;
* reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten;
* trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping;
* een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag;

Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Voor meer informatie of aanvullende vragen kunt u mailen naar Marjolein van Eck
Mailadres; flevoland@alzheimervrijwilligers.nl

Deze pagina maakt deel uit van