Er zijn een drietal vacatures in ons bestuur

Kom jij ons versterken?

Vacature secretaris 

De missie van Alzheimer Nederland is: We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

Doelstelling van het bestuur

Het bestuur stelt zich tot doel de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Dit doen wij door de belangen van deze groep te behartigen en de samenleving te informeren over de impact van de ziekte dementie zodat zij er beter mee om kan gaan en mensen met dementie mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden. Jan Sier is onze voorzitter.

 Kernactiviteiten van het bestuur:

 • Ondersteuning bieden aan Alzheimer Cafés (5 cafés) in haar regio
 • Verzorgen van lezingen en houden van voorlichtingsbijeenkomsten;
 • Een bijdrage leveren aan een dementievriendelijke samenleving, in samenwerking met andere partijen;
 • Het jaarlijks op of rond 21 september (Wereld Alzheimer dag) organiseren van een activiteit om dementie meer onder de aandacht te brengen;
 • Volgen van studiedagen en bijwonen van landelijke en/of regionale bijeenkomsten.

Het bestuur vergadert 1 keer per maand op de tweede maandag van de maand van 19.30-21.30 in Lelystad 

 Taken van de secretaris:

 • Organiseren en bijwonen van de vergaderingen en borgen resultaten vergadering (samen met voorzitter);
 • Overzicht van werkzaamheden van het bestuur (planning acties t.b.v. bestuur);
 • Contactpersoon voor Alzheimer Nederland;
 • Informatie uitwisseling tussen de afdeling en het landelijk bureau;
 • Beheren van post en e-mail.

Je brengt mee

We verwachten van je dat je ervaring hebt in een soortgelijke functie;

 • je mondeling en schriftelijk goed kunt uitdrukken;
 • het overzicht kunt bewaren; ervaring hebt in het werken met Word en Excel
 • goed kunt samenwerken.

Als tijdinvestering moet je uitgaan van tien vergaderingen per jaar.
Geschatte tijdsinvestering voor de andere werkzaamheden is vier uur per week.

Wat kunnen wij je bieden

 • Oprechte aandacht voor jou als persoon en voor jouw frisse ideeën
 • een gezellig team
 • reiskostenvergoeding

Heb je interesse stuur dan een kort cv en een motivatiebrief aan de bestuurder Jan Sier

flevoland@alzheimer-nederland.nl

Voor meer informatie mag je ook bellen met Jan Sier  06-53579823

 

Vacature algemeen bestuurslid

Wij zoeken een algemeen bestuurslid die maandelijks de vergadering bijwoont. De overige taken zijn afhankelijk van interesse en mogelijkheden. In overleg bekijken we welke taken op te pakken zijn.

Heb je interesse stuur dan een kort cv en een motivatiebrief aan de bestuurder Jan Sier

flevoland@alzheimer-nederland.nl

 

Vacature belangenbehartiger

Wil jij je inzetten voor betere dementiezorg? En voor een betere acceptatie van mensen met dementie in onze maatschappij? Dan heeft Alzheimer Nederland je hulp nodig. Als lokale / regionale belangenbehartiger stimuleert je dat binnen onze gemeente / regio dementie op de kaart wordt gezet. Dat is belangrijk, want gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor dementiezorg. Dat vraagt om specifieke deskundigheid en specifieke activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Samen met vrijwillige belangenbehartigers komt Alzheimer Nederland op voor de  belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Taken van de belangenbehartiger

 • Een belangenbehartiger van Alzheimer Nederland werkt aan het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie en hun naasten van diagnose tot en met  verpleeghuiszorg.
 • De belangenbehartiger zit aan tafel met het zorgkantoor en zorgaanbieders en  fungeert als de spreekbuis voor mensen met dementie en hun familie.
 • De ideale belangenbehartiger heeft contacten met zorgaanbieders, weet de problemen van mensen met dementie goed te verwoorden en schrikt niet terug  van hulpverlenerstaal.
 •  De belangenbehartiger volgt nieuwe ontwikkelingen mbt de zorg voor mensen  met dementie en hun mantelzorgers.
   

Heb je interesse stuur dan een kort cv en een motivatiebrief aan de bestuurder Jan Sier

flevoland@alzheimer-nederland.nl

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door