Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Met deze bijdrage is het Trefpunt in staat om op 13 juni a.s. de theatervoorstelling “Waar ga je heen…” te organiseren in de Beurszaal van Theater ’t Voorhuys Emmeloord.

'Waar ga je heen’ is een mooie, herkenbare en ontroerende theatervoorstelling over dementie.