Eerste Alzheimer Café Achtkarspelen een feit

Op dinsdag 19 maart werd het Alzheimer Café Achtkarspelen geopend. In de Dikke Draai in Surhuisterveen werden de 50 aanwezigen geïnformeerd over het doel en de opzet van het Alzheimer Café en konden zij met elkaar en de vrijwilligers kennis maken.

De opening, de eerste bijeenkomst van het Alzheimer Café Achtkarspelen stond met name in het teken van kennismaking en uitleg over het Alzheimer Café. Wethouder Margreet Jonker voltrok met het plaatsen van de banner van het Alzheimer Café de officiële opening. Zij benadrukte in haar openingswoord het belang van het Café, die het doorbreken van het taboe rond Alzheimer wil laten verdwijnen en patiënten en hun naasten de kans biedt om hun verhaal te doen.

Vervolgens overhandigde Hans van der Meulen namens Lions Surhuisterveen een cheque ter waarde van €2500,-- voor het Alzheimer Café Achtkarspelen. Verschillende leden van de Lions zetten zich in als vrijwilliger bij de activiteiten van het Alzheimercafé.

Tenslotte vertelde Loek Punt iets over het werk van Alzheimer Nederland en de activiteiten van afdeling Friesland van Alzheimer Nederland. Hij onderstreepte dit met enkele videomomenten die duidelijk maakten wat de impact van het werk van Alzheimer Nederland en het Alzheimercafé op de betrokkenen is.

Na het officiële gedeelte was er mogelijkheid tot het drinken van een kop koffie of thee. De oranjekoek werd voor deze avond aangeboden door bakkerij Van der Bijl, die het Alzheimer Café een warm hart toedraagt. Als herinnering aan deze eerste avond, ontvingen alle bezoekers een kaart met een toepasselijk gedicht.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door