Factsheet FindMyApps: helpt mensen met dementie plezierige en zinvolle apps te vinden en te gebruiken op een tablet

Factsheet FindMyApps 2020

70% van de mensen met dementie woont thuis, waarvan het merendeel wordt bijgestaan en verzorgd door hun familie of
andere naasten. 1 op de 8 mantelzorgers voelt zich overbelast, 52% voelt zich zelfs tamelijk tot zwaar belast (Dementiemonitor
2018). Mensen met dementie willen vaak deel blijven nemen aan activiteiten en contact houden met familie, vrienden en kennissen. Ook voor hun naasten is dit belangrijk.

Inleiding
Het afgelopen decennium zijn veel apps ontwikkeld die voor de genoemde problemen en wensen een praktische oplossing bieden, maar welke zijn geschikt voor mensen met dementie? En hoe vind je in het woud van apps iets dat aansluit bij persoonlijke interesses? Om het zoekproces naar gepaste apps te vereenvoudigen hebben onderzoekers van Amsterdam UMC (locatie VUmc), Saxion Hogeschool en Radboudumc in co-creatie met mensen met dementie en mantelzorgers, professionals en ICT experts een hulpmiddel ontwikkeld: het FindMyApps programma.

Deze factsheet, die is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en anderen die bij hen betrokken zijn, geeft informatie over wat het FindMyApps programma inhoudt, voor wie het bedoeld is, hoe het succesvol kan worden ingezet en wat de eerste ervaringen zijn van gebruikers. Wij hopen hiermee het gebruik ervan te stimuleren. Tot slot wordt informatie gegeven over het onderzoek naar het FindMyApps programma. 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door