Feestje in Alzheimercafé Drachten 10 december j.l.

Astrid Bethlehem en Jos Geerdink

Dinsdag 10 december j.l. werd in het  Alzheimer café te Drachten een klein feestje gevierd. Astrid Bethlehem van het Crematorium Waldhof te Opeinde kreeg een certificaat uitgereikt door vrijwilliger Jos Geerdink naar aanleiding van een training die het personeel van het crematorium op locatie heeft gevolgd in het kader van Samen Dementievriendelijk. Hiermee laat de organisatie zien maatschappelijk betrokken te zijn, prettige service biedt voor klanten ook met dementie en medewerkers in dienst heeft die geen ongemak ervaren in de omgang met dementie.

Samen Dementievriendelijk
Samen Dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoerder PGGM en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De initiatiefnemers willen de komende vijf jaar Nederlanders bewust maken van de impact van dementie. Hoe wij als samenleving omgaan met dementie is een belangrijk vraagstuk.

In Nederland zijn nu 280.000 mensen met dementie en dit aantal zal stijgen in 2040 tot 550.000. Dementie is volksziekte nummero 1 en het raakt ons allemaal.

Omgaan met dementie vraagt om begrip en hulp van ons allen in de samenleving. Daarom is het belangrijk  dat u ook dementie kunt herkennen en weet hoe u mensen met dementie kunt helpen.

Aansluitend werd het Alzheimer café door Astrid Bethlehem blij verrast met het schenken van een gloednieuwe geluidsinstallatie en een cheque van 1000 euro. De avond werd muzikaal opgevrolijkt door muziekgroep SA SAWAT.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door