Het geheugenkoor: gezellige meezingmiddagen voor mensen met dementie en hun naasten

Kent u ze nog, liedjes van vroeger?
Ook als geheugenproblemen iemands leven beïnvloeden, blijkt dat mensen zich de liedjes uit hun jeugd vaak nog heel goed herinneren. En wat is het dan leuk om samen deze melodieën te zingen . . .

Voor mensen met dementie en hun naasten wordt daarom maandelijks op zondag een gezellige meezingmiddag georganiseerd. We starten om 15.00 uur altijd met 'Breng eens een zonnetje onder de mensen' en om 16.30 uur klinkt het vertrouwde slotlied: 'Que sera sera, wat later de toekomst biedt, dat weten wij mensen niet . . .'

Deelname is gratis, voor een kopje koffie of thee in de pauze wordt 1 euro gevraagd.
In de jaren van ons bestaan hebben we al veel trouwe bezoekers gehad en naast het samen zingen groeide ook de betrokkenheid bij elkaar. Voor veel deelnemers vormt het bezoeken van het geheugenkoor een leuk uitstapje waarvoor soms zelfs andere afspraken afgezegd worden.

We hopen op veel deelnemers de komende periode!
Het is de bedoeling dat mensen samen de meezingmiddag bezoeken: iemand met dementie samen met de partner of een mantelzorger.
Deelname staat open voor mensen uit Leeuwarden en wijde omgeving.

Meezingmiddagen
In 2019 zingen we op de zondagen 24 februari, 31 maart, 28 april en 26 mei om 15.00 uur in de grote zaal van Swettehiem, P. Sipmawei 290, 8915 EH Leeuwarden. U kunt maandelijks deelnemen, maar ook een eenmalig bezoek is geen probleem.

Voor meer info kunt u contact opnemen met de volgende telefoonnummers:  
06 45 70 26 18 of 06 41 45 57 00.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door