Inloopochtend en training eerste stappen naar dementievriendelijk Waadhoeke

Waakhoeke, een dementievriendelijke gemeente

Waadhoeke wil een dementievriendelijke gemeente zijn. Dat betekent dat ze de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun mantelzorgers wil verbeteren. Daarvoor worden de eerste stappen gezet. Zo is er een inloopochtend voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers, familie en vrienden. Daarnaast krijgt gemeentepersoneel met klantcontact een training over hoe ze goed om kan gaan met klanten met dementie. 

De prognose is dat er in 2020 in Waadhoeke 920 mensen zijn met dementie, in 2040 zijn dat er 1790. Eind 2018 organiseerde de gemeente Waadhoeke een startbijeenkomst over het onderwerp. Alle organisaties die mogelijk een bijdrage kunnen leveren, waren uitgenodigd. Iedereen was het eens dat bewustwording en kennisoverdracht de omgang met mensen met dementie erg kan helpen.

Inloopochtend
Een mooi initiatief binnen Waadhoeke komt van De Skûle Welzijn. Vanaf oktober is er iedere dinsdagochtend een ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers, familie en vrienden. Op deze ontmoetingsplek komt niet de dementie op de eerste plaats, maar staat de mens centraal. De inloopochtend is iedere dinsdag in ‘t Hert fan Frjentsjer (Dijkstraat 11 in Franeker) tussen 10.00 en 12.30 uur.

Training voor ambtenaren
De gemeente wil een goed voorbeeld zijn en organiseert daarom als eerste stap een training voor haar medewerkers. In alle contacten met inwoners kan een medewerker dementie tegenkomen; aan de balie, aan de telefoon. Hoe te reageren? In de training leren medewerkers met klantcontact om dementie te herkennen. Daarbij krijgen zij handvatten hoe ze om kunnen gaan met iemand met dementie. De gemeente hoopt dat deze training zich vervolgens uitbreidt naar organisaties en bedrijven in Waadhoeke.

Wethouder Boukje Tol is blij met deze eerste stappen naar een dementievriendelijk Waadhoeke. “It is belangryk dat we oandacht hawwe foar dizze doelgroep. It begjint mei mear each en begryp hawwe foar minsken mei (begjinnende) demintens. Dit binne de earste stappen om harren en harren mantelsoargers better betsjinje te kinnen.”

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door