Omgaan met verandering in gedrag

Verzorgingshuis Dongeraheem
Dongeradijk 67
9101GC Dokkum
Nederland

Plan Route

Veel mensen met dementie vertonen veranderd gedrag en veranderingen in hun karakter. Uw naaste kan zich bijvoorbeeld passief gaan gedragen of juist heel onrustig. De verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Dit vergt veel aanpassingsvermogen voor de mantelzorger en kan veel vragen opleveren. Hoe moet je reageren? Wat kun je wel/ niet zeggen en wat mag je wel/niet verwachten van iemand met dementie?

Onze gastspreker deze avond is mevr. Annajo van der Weide. Zij is psycholoog bij Kwadrantgroep. Mevr. van der Weide vertelt over gedragsverandering bij dementie en geeft advies over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen en ervaringen met elkaar te delen.

Deze activiteit maakt deel uit van