Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Ben jij een echte administratieve spin-in-het-web en wil jij je graag maatschappelijk inzetten?

Heb je hart voor mensen met dementie? Een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! Het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling Friesland is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger in de rol van:

Secretaris

Jouw rol

Als secretaris ben je de rechterhand van de voorzitter. Je ondersteunt de voorzitter en bewaakt de gemaakte afspraken van het afdelingsbestuur. Je organiseert bestuursvergaderingen en bereidt deze samen met de andere leden van het Dagelijks Bestuur inhoudelijk voor. Dat doe je door het maken en verzenden van de agenda, de notulen en de actielijst en door zorg te dragen voor eventuele toegevoegde stukken. 

Als administratieve spin-in-het-web stroomlijn je de informatie die vanuit jouw regio en het landelijk bureau naar de afdeling komt. Je beheert de mailbox en weet prioriteiten te stellen in de afhandeling. Ook beheer je de gegevens van vrijwilligers in jouw regio via het CRM-systeem Nexios en voert voorkomende overige secretariële werkzaamheden uit. Je organiseert de invulling van het regionale activiteitenplan en de verantwoording hiervan. Als bestuurslid van afdeling Friesland denk je, net als de andere bestuursleden, mee over de ontwikkelingen omtrent de mensen met dementie en de mantelzorgers binnen de regio Friesland. Je neemt deel aan relevante trainingen, overleggen en bijeenkomsten georganiseerd door het landelijke bureau. 

Dus ben jij iemand die 

  • een administratieve spin-in-het-web is, 
  • vaardig is met taal en Microsoft Office, 
  • van nature nauwkeurig kan werken, 
  • het leuk vindt met anderen samen te werken aan de ondersteuning van mensen met dementie en de mantelzorger?

Dan komen we graag met je in contact

Heb je interesse en wil je graag nader met ons kennismaken, neem dan contact op met Wiebe van der Hoogt, bestuurslid afdeling Friesland. Hij kan je zo nodig meer gedetailleerde informatie geven over de functie van secretaris.

Mobiel: 06-21562965 
Email: [email protected] 

Alzheimer Nederland 

Dementie raakt steeds meer mensen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken, als persoon met de ziekte dementie, als mantelzorger of in de familie- en vriendenkring. Alzheimer Nederland vertegenwoordigt mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Alzheimer Nederland is een gezondheidsfonds èn een patiëntenorganisatie. Samen met vrijwilligers, donateurs, collectanten, onderzoekers, bedrijven en vele andere betrokkenen wordt ingezet op verschillende terreinen.