Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Contactpersoon voor eventuele vragen en aanmeldingen:

Habiba Chrifi-Hammoudi,
Consulent-Coordinator AMWAHT
Steunpunt Mantelzorg U-Centraal

Contact

Adres

  • Alzheimer Nederland Gemeente Utrecht

    Domstraat

    3512 JA Utrecht

Alzheimer Theehuis Utrecht is onderdeel van

Alzheimer Nederland Gemeente Utrecht

Afdeling Gemeente Utrecht organiseert activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten, behartigt hun belangen en wijst de weg naar hulp. De afdeling is actief in de gemeente Utrecht.

Afdeling gemeente Utrecht