Dagactiviteiten

’De Brassershoeve’
Waterstraat 2
1271RP Huizen
Nederland

Mensen met geheugenproblemen krijgen steeds meer moeite met het beginnen en deelnemen aan activiteiten. Door geheugenverlies en verwardheid weet men vaak niet meer hoe de dagelijkse dingen aan te pakken. Samen activiteiten uitzoeken die passen bij wat iemand kan en wil, kan het leven weer zin en kleur geven.

Gastspreker: Henk Jolink, Geheugenhuis Huizen

Deze activiteit maakt deel uit van