Digitale Nieuwsbrief

 

 

Extra Corona-Nieuwbrief

24 april 2020

ALZHEIMER NEDERLAND, AFDELING GOOI E.O.

Eindredactie: Els Kessens

 

Waarom deze Extra Corona Nieuwsbrief?

In de maand waarin jong en oud vooruitkijkt naar het aanbreken van de lente en de zomertijd voor langere avonden zal zorgen, verandert de wereld door het coronavirus. Veel mensen worden door het onzichtbare virus getroffen, ze worden ziek en een groot aantal mensen sterft. Ook in ons land grijpt het virus snel om zich heen. Er worden allerlei maatregelen getroffen om te voorkomen dat mensen elkaar zullen besmetten. Het gevolg hiervan is dat velen elkaar niet kunnen en/of niet mogen ontmoeten.

Voor mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met dementie is het zeer frustrerend dat zij de steun en zorg aan degenen waarvoor zij zich inzetten niet kunnen bieden. Voor degenen die hun hulp en gezelschap nu moeten missen is het nog erger. Fysieke contacten tussen mantelzorgers en vrijwilligers vallen gedeeltelijk of soms helemaal weg. Dat is ook het geval binnen onze afdeling Gooi en omstreken. Daarom heeft het bestuur besloten in deze periode van lock-down een Extra Corona Nieuwsbrief uit te geven.

We weten hoe belangrijk onze vrijwilligers zijn voor mensen met dementie. Nu fysieke contacten niet mogelijk zijn, worden andere wegen gevonden zoals een telefoontje, een kaart, een bloemetje, de app of video-call. Het bestuur wil met deze brief onze vrijwilligers een hart onder de riem steken en bedanken voor hun inzet in deze moeilijke omstandigheden. We hopen dat in de tweede helft van het jaar een aantal vaste reguliere activiteiten en afgelaste voorstellingen kunnen plaatsvinden.

We wensen jullie heel veel sterkte en een goede gezondheid.

Namens het Bestuur,

Ben Lüken, voorzitter.

 

Nieuws van onze webmaster

Het is zover

De samensmelting van de twee websites die tot nu toe de berichten van ons district, Gooi en Omstreken, wereldkundig maakten is een feit. Vanaf nu is het adres van de site https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/gooi-en-omstreken

We hebben besloten dit te doen om duidelijkheid te creëren:

Eén adres voor alle nieuws en berichten uit de afdeling.

Eén adres voor alle kopij.

Een eigen pagina op de site van Alzheimer Nederland.

 

Facebook

Sinds enige tijd heeft Gooi en Omstreken een eigen Facebook pagina, te vinden onder https://www.facebook.com/AlzheimerNederlandGooienOmstreken

Heeft U berichten voor de website of de Facebook pagina, voel U vrij om deze naar

gooi@alzheimer-nederland.nl te sturen.

 

Vanuit de alzheimercafés 

I) Alzheimer Café Hilversum/Wijdemeren

Beste belangstellende van het Alzheimer Café Hilversum/Wijdemeren,

Helaas kunnen we ook op 13 mei het thema dementie en mondverzorging niet door laten gaan. De Alzheimer Cafés blijven tot 1 juni gesloten. Wij hopen de belangstellende van Alzheimer Cafés, weer bij de eerstvolgende openstelling te ontmoeten. Dat zou betekenen dat U de akelige tijd die voor U dubbel zo moeilijk zal zijn geweest, goed bent doorgekomen.  Wij wensen U de komende maand, heel veel wijsheid en sterkte toe. Wij zijn met onze gedachten bij U en missen U en ook onze bijeenkomsten.

 

Er hangt een mantel, om mijn schouders,

Een mantel der liefde, voor mijn ouders.

De mantel zit vol, met goede zorgen,

Maar ook met angst, voor de dag van morgen.

Soms is mijn mantel te zwaar, voor mij alleen,

Ik ben dan zo moe, maar kan nergens heen .

Op dat soort dagen, zit ik mij af te vragen,

Is er iemand die voor mij, de mantel, even zou willen dragen?

 

Het Team Alzheimer Café Hilversum/Wijdemeren

 

II) Alzheimer Café Huizen/BEL-gemeentes

Ook de activiteiten in dit Alzheimer Café liggen op dit moment stil. Het zal fijn zijn als het café vanaf 1 juni a.s. opengaat. Dan is 18 juni de eerste avond met als onderwerp Dementie en de Brein-Omgeving-Methodiek. U hoort deze avond hoe het brein van iemand met geheugen-problemen/dementie functioneert. Gastspreker op deze avond is Simone van Rouendal die thuiswonende mensen met dementie begeleidt.

 

III) Alzheimer Café Weesp/Gooise Meren

Als Alzheimer Café Weesp hebben we vlak voor Pasen presentjes, gemaakt door de leerlingen van de Van der Muelen Vastwykschool en kinderen uit de wijk Leeuwenveld in Weesp , rondgebracht bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. De verrassingen bestonden uit plantjes in gekleurde potjes, tekeningen en knutselwerkjes. Wij hopen dit in mei nog een keertje te doen. Dit om mensen met dementie en hun familie te laten weten dat wij aan hen denken.

Een selectie van de presentjes

De activiteiten van het Alzheimer Café Weesp/Gooise Meren in 2020

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wanneer wij het Alzheimer Café Weesp weer kunnen openen.

De thema’s die in april en mei aan de orde zouden komen waren ‘Veiligheid in huis’ en het belang van muziek als therapie voor mensen met dementie. Natuurlijk komen deze onderwerpen wat ons betreft in 2021 zo snel mogelijk aan de beurt.

4 Juni: Het onderwerp is ‘opname in het verpleeghuis’. Wij zullen, op uitdrukkelijk verzoek van een aantal van u, met name ingaan op de emotionele belasting voor zowel voor degene die wordt opgenomen als de achterblijvende partner.

2 Juli: ‘Schilderen bij dementie’ is vanavond het thema. Wat roept kunstschilderen op bij mensen met dementie en hun omgeving. De avond belooft erg interactief te worden, want de beste manier om te ervaren wat het maken van een schilderijtje met u doet, is door het zelf te doen.

Augustus: Het Alzheimer Café Weesp is vanwege vakantie gesloten.

3 September: Het thema is vanavond ‘Wat doet de neuropsycholoog’. Vanavond legt een neuropysycholoog (nee, niet Eric Scherder) u uit wat zijn vak nu precies inhoudt en wat zijn vakgebied voor mensen met dementie en hun familie kan betekenen. Natuurlijk kan ook de coronacrisis aan de orde komen.

1 Oktober: Het Alzheimer Café Weesp bestaat alweer 12 jaar en dat willen wij met u vieren. Vanavond speelt theatergroep ‘City Speelt’ het stuk ‘Wat ik nog wil vragen?’ Een stuk met een traan, een snik, maar ook nuttige informatie.

5 November: De inhoud van de avond is nog niet definitief. Of wij gaan vanavond in op het thema ‘gedragsproblemen’ of op het thema ‘corona en dementie’. De voorbereidingen voor de avond zijn op dit moment in volle gang.

3 December: Wij sluiten het jaar af met een Pubquiz. In 2019 was de quiz een groot succes. Test uw kennis op het gebied van dementie!

 

Kortom, ook dit jaar hebben wij een zeer veelzijdig en afwisselend programma.

Namens het Alzheimer Café Weesp, Lia Hagen, Gerard Herderscheê en Ton Koot

 

Bestuurssamenstelling 

In deze spannende maar toch wat slappe periode werken we als regiobestuur ook aan versterking. We voeren op dit moment gesprekken met twee mensen: een mogelijke nieuwe secretaris en iemand voor PR. We hopen dat deze zullen leiden tot het verwachte resultaat.

 

Plannen betreffende de activiteiten rond Wereld Alzheimer Dag

Zoals het er nu naar uitziet krijgen we ook dit jaar een aantal prachtige activiteiten rond Wereld Alzheimer Dag (21 sept.) We zijn vooral erg blij dat jongeren en zorgmedewerkers-in-opleiding bij de activiteiten worden betrokken. Dat is te danken aan de belangstelling voor de voorstelling ‘Over Alzheimer wat ik je nog wilde vragen’. Deze wordt gespeeld door acht jongeren in opleiding voor acteur. Ook fijn dat mw. Lucinda Harryana op 22 sept. een presentatie houdt over ‘De mens achter de dementie’. En dan hebben we het nog niet over overige activiteiten die her en der worden georganiseerd. Het voorlopige globale overzicht van de activiteiten staat hieronder. Er verschijnt eind augustus een flyer met het definitieve programma, plaats en tijden en ook de wijze waarop men zich kan aanmelden. Uiteraard hopen we dat we in september weer verantwoorde groepsactiviteiten mogenaanbieden...

 

16 sept: WAD-2020: van 15.00 – 16.30 uur treedt de Oranjeman op in Huizen: liedjes van toen en van nu!

18 sept: WAD-2020: ‘Over Alzheimer, wat ik je nog wilde vragen…’ Toneelvoorstellingen op ROC-van Amsterdam, vestiging Hilversum

Stappen in de wereld van mensen met dementie. De gehele dag maken mantelzorgers op een locatie in Huizen (wellicht de bieb!) m.b.v. de virtual-reality-bril kennis met dementie.

20 sept: Over Alzheimer…. Toneelvoorstelling in Theater City of Wesopa – 15.00 uur

21 sept: Over Alzheimer…. Toneelvoorstelling in Gooise Meren

22 sept: Presentatie door mw. Lucinda Harryana (Fontys) vanaf 15.30 uur in gebouw Anna achter de St. Vituskerk in Hilversum.

23 sept: Avond door de Geheugenpoli in Tergooi - Blaricum16 sept.

 

Theatervoorstellingen ‘Bij mij doet zij dat nooit…’

De door de coronacrisis uitgestelde theatervoorstellingen voor mantelzorgers zijn nu gepland op:

21 oktober in De Vorstin te Hilversum

29 oktober in De Dillewijn te Ankeveen

Degenen die zich hadden aangemeld en geplaatst zijn, krijgen in september persoonlijk bericht.

 

Werkgroep Informatie en Training in oprichting

Vanaf januari komend jaar rust de organisatie en uitvoering van de trainingen Samen Dementie-vriendelijk (SDV) op de schouders van de regionale besturen. Uiteraard naast de eigen informatie- activiteiten. Daarom zal het regiobestuur in het najaar te starten met een ‘Werkgroep Informatie en Training’.

In deze groep participeren enthousiaste mensen die de opleiding Train de Trainer van SDV hebben gevolgd en al informatie- en/of trainingsactiviteiten hebben ontplooid. In onze regio zijn dat zes personen. Vijf van hen hebben aangegeven interesse te hebben om mee te gaan doen. Als bestuur zullen we in september/oktober een kennismakings- en informatiebijeenkomst beleggen om in 2021 voortvarend van start te kunnen gaan.

 

Dementiemonitor 2020: Tweejaarlijks onderzoek

Iedere twee jaar houdt Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor iemand met dementie kan meedoen.

De zorg verbeteren

De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

Ook de Werktafel dementie in de Gooi- en Vechtstreek (vertegenwoordigers van zorgaanbieders, casemanagers-dementie, huisartsen, Tergooiziekenhuizen, gemeentes en Alzheimer Nederland afd. Gooi e.o ) staan achter dit initiatief.

Het is dan ook alweer twee jaar geleden dat onze regio meegedaan heeft. In deze veranderde wereld is het goed om zoveel mogelijk structuur vast te houden en waar mogelijk activiteiten te blijven doen. De vragenlijst van de dementiemonitor kan dan ook thuis, on-line, ingevuld worden.

Het zou fijn zijn als u als mantelzorger deze lijst in wilt vullen. Mogelijk wordt u ook via uw casemanager dementie benaderd hierover.

De online vragenlijst staat op www.dementiemonitor.nl

Hartelijk dank vast voor de genomen moeite.

 

Initiatief vanuit Samen Dementie Vriendelijk

Beste mensen,

Graag vragen we jullie aandacht voor de ‘Ik vergeet je niet’- kaart. Via https://www.samendementievriendelijk.nl/kanikvoorjou kun je de ‘Ik vergeet je niet’-kaart downloaden. Voor het gemak hebben we die al als bijlage toegevoegd. Met deze kaart kun je je hulp aanbieden aan iemand die je kent in jouw omgeving. Bijvoorbeeld iemand met dementie. Als je de kaart hebt uitgeprint en je je contactgegevens erop hebt achtergelaten, doe de kaart in de brievenbus van iemand die mogelijk hulp nodig heeft. Zo helpt deze kaart om gemakkelijk contact te maken. 

Je kunt de kaart zelf gebruiken maar je kunt ‘m ook helpen te verspreiden.

Verspreiden doe je zo:

Hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet,
Saskia de Jonge          
coördinator trainingen (Samen Dementie Vriendelijk)

Poëzie

Klein gedichtje van Toon Hermans, eenvoudig, simpel en… waar.

Pennen

Pennen kunnen op papier

Schreeuwen, vloeken, ketteren

Kunnen ook met veel bravoure

Schallen en trompetteren

Maar ze kunnen ook heel zacht

Een stil verdriet genezen

Met woorden die je zo nu en dan

Nóg es ’n keer wilt lezen

 

Agenda komende tijd, voor zover nu bekend

Onderstaand lijstje is vooral van belang voor bestuursleden en leden van werkgroepen.

 

(onder voorbehoud van haalbaarheid i.v.m. de coronacrisis)

08 juni: bestuursvergadering Alzheimer Nederland - 20.00 uur

09 juni: overtleg - Stuurgroep dementievriendelijke Gooi- en Vechtstreek - 11.15 uur.

17 juni: Werkgroep dementievriendelijk Gooise Meren – 15.00 uur

20 juli: bestuursvergadering Alzheimer Nederland - 20.00 uur

24 aug: bestuursvergadering Alzheimer Nederland - 20.00 uur

29 sept: Stuurgroep dementievriendelijke Gooi- en Vechtstreek - 11.15 uur

05 okt: bestuursvergadering Alzheimer Nederland - 20.00 uur

21 okt: Optreden Ervarea in De Vorstin – inloop vanaf 19.00 uur

29 okt: Optreden Ervarea in De Dillewijn – inloop vanaf 19.00 uur

 

 

 

 

Deze pagina maakt deel uit van