Ondersteuning thuis voor mensen met dementie

’De Brassershoeve’
Waterstraat 2
1271RP Huizen
Nederland

Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers en professionals, om u vertrouwd te maken met het gebruik van de gratis Keuzehulp. Tevens wordt informatie gegeven over de DemenTheek in de regio. Zowel de Keuzehulp als de DemenTheek kunnen praktische ondersteuning bieden bij het thuis wonen met dementie.

Gastspreker: Doret Brandjes, projectleider FIT

Deze activiteit maakt deel uit van