Prettige feestdagen?

Wijkcentrum de Koepel
Kapittelweg 399a
1216 JC Hilversum
Nederland

Familietradities spelen in deze tijd een belangrijke rol. Juist als je geheugen je in de steek laat, kunnen feestdagen houvast en herkenning bieden. Maar ze kunnen ook erg moeilijk zijn als door Alzheimer de relaties in de familie veranderen. Soms is het ook nodig om tradities aan te passen. Hoe kunnen we de feestdagen prettig houden? Gastspreker: Jacomette du Blois

Deze activiteit maakt deel uit van