Secretaris regionale afdeling

SECRETARIS

Als secretaris bent u de rechterhand van de voorzitter in het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en het bewaken van de gemaakte afspraken. U stroomlijnt de informatie die vanuit uw regio en het landelijk bureau naar de afdeling komt. U brengt het aanbod van Alzheimer Nederland, zoals het Vrijwilligersplein, de trainingen en bijeenkomsten onder de aandacht bij het bestuur.

Wat gaat u doen?

  • Ondersteunen van de voorzitter en bewaken van de gemaakte afspraken van het afdelingsbestuur
  • Organiseren en voorbereiden van bestuursvergaderingen
  • Verzorgen van de secretariële post, mail, (telefoon) en beheren van het archief
  • Beheren van de gegevens van de vrijwilligers van de afdeling
  • Uitvoeren van overige voorkomende secretariële werkzaamheden, zoals het bestellen van materialen
  • U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het activiteitenplan
Deze pagina maakt deel uit van