Van het bestuur

                                                                 Nieuws vanuit het bestuur - eind januari 2020

                       EEN NIEUWE VOORZITTER VOOR ALZHEIMER NEDERLAND, AFDELING GOOI EN OMSTREKEN!

Sinds 1 januari 2020 heeft het bestuur een nieuwe voorzitter die met overtuiging kiest voor deze functie en inmiddels vol energie aan de slag is gegaan.

Het is: BEN LÜKEN, die vooral als bestuurder - hij was vele jaren wethouder - zijn sporen heeft verdiend in Regio Gooi en Vechtstreek.

                                                                                                                                                               

Hij volgt Cees Croes op die nu weer de portefeuille P.R. behartigt.

Ben over zijn nieuwe uitdaging:

‘Mijn bestuurlijke ervaring en mijn netwerk in de regio kunnen naar mijn mening goed van pas komen. Het lijkt mij een geweldige uitdaging samen met heel veel vrijwilligers een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving waarin dementie steeds nadrukkelijker de aandacht en zorg vraagt van velen’.Ook op deze plaats wensen wij Ben alle succes van de wereld en ook veel plezier toe bij de vervulling van deze taak.

* Nieuw convenant getekend!!!

Er is een nieuw convenant waarin alle Gooise gemeenten vastleggen dat de route naar een dementievriendelijke regio wordt voortgezet. Op 14 maart 2019, de theateravond Dag Mama, is een nieuw convenant getekend.

De Werkgroepen dementievriendelijk Gooise Meren en Huizen hebben elk inmiddels besloten om een meerjaren-activiteitenplan op te stellen dat past bij wat een nieuw convenant beoogt.

Voor de complete tekst van de overeenkomst, klik hier.

* Trainingen vanuit Samen dementievriendelijk.nl

Het aantal trainingen dat momenteel in Het Gooi wordt gegeven aan instanties, bedrijven, verenigingen en geïnteresseerden is bijzonder laag; in ieder geval veel te laag voor een regio die werkt aan een dementievriendelijk karakter. Weliswaar zijn er signalen dat daarin verbetering gloort, maar er kan beslist een flinke schep bovenop worden gedaan. Hopelijk geeft het nieuwe convenant nieuw elan. Voor meer informatie en aanmelden kunt U terecht op www.samendementievriendelijk.nl

* Nieuwe eindredacteur voor de Nieuwsbrief

Begin deze maand is Els Kessens gestart als eindredacteur van onze nieuwsbrief, die driemaal per kalenderjaar verschijnt.  

 

Deze pagina maakt deel uit van