Hoe werkt het?

De kinderen krijgen in de klas eerst een gastles, waarin wordt uitgelegd wat het brein is, hoe het werkt en wat het doet, en wat er dan gebeurt als je een vorm van dementie krijgt. Daarna gaan er kleine groepjes kinderen, bij voorkeur wekelijks, op visie bij bewoners met dementie. Ze mogen meedoen bij  dagelijkse activiteiten zoals tafel dekken, koffie en thee serveren, de krant lezen, een spelletje spelen of lekker een blokje om met de rolstoel! Op deze manier kunnen deze kinderen zien wat het is om oud te worden, kunnen ze voelen hoe fijn het kan zijn om iets voor iemand anders te doen, en zo komen ze ook in aanraking met de zorgsector die nog veel handen kan gebruiken de komende jaren! En de bewoners, die bloeien helemaal op van zo'n bezoekje! Ook het personeel beleeft veel plezier aan deze wervelwind bezoeken. Het mes snijdt aan vele kanten!

Gelukkig zijn fysieke bijeenkomsten weer mogelijk maar indien gewenst verzorgen wij ook graag een online gastles voor de klas. 

Met het Adoptieproject wordt beoogt:

 

Het taboe rondom dementie te doorbreken
 

Voor veel mensen is dementie een moeilijk onderwerp om over te praten. Dit kan enerzijds worden veroorzaakt door schaamtegevoelens, maar anderzijds ook doordat er sprake is van te weinig begrip en kennis met betrekking tot deze ziekte. Door de belevenissen van de kinderen binnen dit project hopen we ook de mensen in hun directe omgeving te bereiken als zij hierover vertellen. 

 

Kinderen te leren de wereld van de medemens met dementie te begrijpen

Het is gebleken dat kinderen nieuwsgierig zijn naar wat er aan de hand is bij een ziekte als dementie en daarbij ook zeer zeker gebaat zijn bij goede voorlichting over dit thema. Mensen met dementie kun je in het dagelijks leven vaker tegenkomen, zoals bijvoorbeeld in de supermarkt of op straat. Deze mensen kunnen beter geholpen worden als de maatschappij weet wat de ziekte inhoudt en om welke ondersteuning dit vraagt. Zo werken we samen aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving.

 

Het sociaal isolement van mensen met dementie te doorbreken

Eenzaamheid en demotivatie door de beperkingen die gepaard gaan met dementie zijn belangrijke thema’s binnen zorginstellingen. Door het spelen van een spelletje of het maken van een praatje voelen zij zich vaak al heel wat minder eenzaam en kunnen zij even hun beperkingen en misschien ook wel angsten vergeten. Ook mensen met dementie horen erbij! 

Interesse? Meer weten?

Voor informatie betreffende voorlichtingen of het Adoptieproject kunt u mailen naar Fokko B. van der Laan (f.vanderlaan@alzheimervrijwilligers.nl), bestuurslid regio Groningen en voorlichter van het adoptieproject.

Hij neemt hierover graag contact met u op.

Deze pagina maakt deel uit van