Appingedam vergeet niet

Gemeente Appingedam ontvangt certificaat 'dementievriendelijke gemeente'

De gemeente Appingedam ontving op maandag 7 september het certificaat 'dementievriendelijke gemeente'. Het certificaat werd uitgereikt door mevrouw Tineke Runia van de afdeling Groningen van Alzheimer Nederland. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga nam het certificaat namens de gemeente Appingedam in ontvangst.

 

Aantal patiënten met dementie neemt toe

Het aantal inwoners met dementie stijgt naar verwachting de komende jaren sterk in Nederland, dat blijkt uit cijfers van Alzheimer Nederland. Dat geldt ook voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Ouderen wonen steeds vaker en langer thuis. De gemeente heeft de taak om mensen met een beperking te ondersteunen in hun deelname aan de samenleving. De afgelopen jaren zijn stappen ondernomen om te kunnen voldoen aan het dementievriendelijk maken van de gemeente. Dit naar aanleiding van een motie die eind 2017 werd ingediend in de Damster gemeenteraad. De motie werd destijds raadsbreed door alle fracties ondersteund.

Voldoende kennis over dementie

Bij het vormgeven van een dementievriendelijke gemeente is het belangrijk dat er voldoende kennis is over dementie en het omgaan met dementerenden en hun mantelzorgers. De gemeente Appingedam heeft zich daarom aangesloten bij het Netwerk Dementie Groningen, waar kennis en praktijkervaringen worden gedeeld. Medewerkers van de gemeente, welzijnsorganisaties en supermarkten hebben trainingen gevolgd. Tools zijn gebruikt van de campagne 'Samen dementievriendelijk'. Daarnaast is de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers versterkt en uitgebreid.

Het traject

Het hele  traject is uitgevoerd samen met vertegenwoordigers van de Groninger afdeling van Alzheimer Nederland, het Netwerk Dementie Groningen, de ASWA, het Mantelzorgsteunpunt, vrijwilligers  en andere betrokkenen.  Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: "We hebben te maken met een vergrijzende bevolking en hiermee is ook de kans groot dat we meer dementerende ouderen in onze gemeente krijgen. Wij bereiden ons voor op deze stijging. Het is heel  belangrijk dat dementerenden en hun mantelzorgers goede zorg en ondersteuning krijgen. Ik ben trots dat wij dit certificaat mogen ontvangen, het is een blijk van waardering voor onze inzet. Samen met betrokken partners gaan we er alles aan doen om goede zorg te blijven verlenen".

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland omschrijft dementie als een verzamelnaam van aandoeningen waarbij het geheugen en de geestelijke vermogens van patiënten gestaag afnemen. Denk bijvoorbeeld aan de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie. Het is een ziekte die een zware ziektelast met zich meebrengt voor de dementerende en zijn of haar familie en omgeving. De cijfers wijzen op een verdubbeling van het aantal dementerenden in de komende 20 jaar. Alzheimer Nederland zet zich daarom in voor een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tineke Runia van de afdeling Groningen van Alzheimer Nederland: "In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving, vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap en maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De gemeente Appingedam voldoet aan bovenstaande kenmerken en laat dus zien: Appingedam vergeet niet! Voor Appingedam is een mens niet dement, maar heeft een mens dementie".

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door