Belangenbehartiger lokaal

Het bestuur van Alzheimer Nederland afdeling Groningen is op zoek naar lokale belangenbehartigers voor de gemeenten Westerkwartier, Westerwolde, Pekela, Veendam, Delfzijl, Appingedam en Loppersum, vanaf 1-1-2021 vormen de laatste drie gemeente één gemeente, Eemsdelta. We zoeken hiervoor iemand die de belangen binnen deze drie gemeenten behartigt.

 • Iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten?
 • In staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
 • Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je gemeente?
 • Iemand die in staat is om de mensen in je gemeente te motiveren en geïnteresseerd te krijgen voor het thema dementie?
 • Iemand die op de zeepkist durft te staan?

Je werkzaamheden zijn

 • Je neemt deel aan relevante overleggen in je gemeente  en de regionale afdeling van Alzheimer Nederland
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leden van de werkgroep, beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je gemeente en weet de standpunten van Alzheimer Nederland uit te dragen
 • Je vindt het leuk om van andere belangenbehartigers in de afdeling af te stemmen
 • voorlichtingsprogramma welke is opgezet door Alzheimer Nederland.

Wij bieden

 • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering.
 • Informatie via het Vrijwilligersplein.
 • Ondersteuning van de coördinator van Alzheimer afdeling Groningen.
 • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten.
 • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag.
 • Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox.
 • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Informatie is per email aan te vragen bij Tineke Runia (voorzitter en bestuurslid belangenbehartiging): t.runia@alzheimervrijwilligers.nl

Deze pagina maakt deel uit van