Gebruik van ritme en muziek bij dementie

Alegunda Ilberi
Prof. H.J.A.F. Boermastraat 2
9781 JS Bedum
Nederland

Gastspreker:
Mw. Joke Arends, logopedist en docent in de RGM-methode, werkzaam bij de Twaalf Hoven.

Bij dementie is sprake van achteruitgang van bepaalde hersengebieden; daardoor gaan bijvoorbeeld geheugen, taalbegrip of praktisch handelen achteruit.

Tóch is het in veel gevallen mogelijk te blijven werken aan een goede conditie van de hersenen; daarvoor is het van belang de hersenen “uit te dagen” en te prikkelen. Dat gebeurt bij RGM: in de Ronald Gardiner Methode worden vrolijke muziek en ritmes gebruikt om bepaalde functies te behouden of te verbeteren. Zoals de spraak, de concentratie, de lichaamsbalans maar ook de stemming en het zelfvertrouwen.

U hoort er alles over van mw. Joke Arends.Informatie:
Meer informatie of hebt u vervoer nodig:
Stichting Welzijn Bedum, tel. 3014465

Deze activiteit maakt deel uit van