groep 7 krijgt voorlichting op Wereld Alzheimerdag

groep 7 krijgt voorlichting op Wereld Alzheimerdag

Gelukkig kunnen we weer langs in de klassen. Dit keer bezochten we De Achtbaan in Hoogezand.

Wat is het heerlijk om kinderen op een speelse manier aan de hand te kunnen nemen en hen voor te lichten over een zeer groot maatschappelijk probleem. Voor de kinderen die zelf een opa / oma hebben die lijdt aan dementie is ons verhaal heel herkenbaar. Ze kunnen er nu ook over praten hoe het bij hen zelf voelt wanneer ze met opa / oma in gesprek zijn en deze niet begrijpen wat er bedoeld wordt. Of dat iemand met dementie vaak dezelfde vragen stelt omdat ze heel snel weer vergeten wat ze hebben gevraagd.

De kinderen reageerden heel spontaan op alles wat er gebeurde tijdens de voorlichting. In een filmpje over onze hersenen werd er opeens geroepen: “zit dat in mijn hoofd, kan ik mij niet voorstellen!” of “is dat wel echt?”

Op de vraag wat ze zouden kunnen doen voor mensen met dementie kwamen er ook hele leuke voorstellen: spelletjes doen, kaarten, pannenkoeken bakken, met hen wandelen, helpen met opruimen, boodschapjes kunnen doen.

Er wordt geprobeerd om deze klas volgens afspraak in het adoptieproject te gaan koppelen aan een verpleeg/verzorgingshuis waar ook mensen met dementie wonen. De klas adopteert dan als het ware de mensen met dementie en gaan met hen regelmatig een middag optrekken. Zo worden de ouderen weer met kinderen in contact gebracht en vice versa,  iets wat in onze moderne maatschappij vaak niet meer zo vanzelfsprekend is.

Meer over het adoptieproject 'jong adopteert oud' lees je hier.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door