Mantelzorg en dementie

Zinn-locatie De Burcht
v.d. Duyn van Maasdamweg 250
9602VT Hoogezand
Nederland

Gastspreker:
Roelie Bouwmeester schreef een boek over haar ervaringen als mantelzorger. Zij vertelt hoe ze worstelde met de zorg voor haar hoogbejaarde demente schoonouders, terwijl ze zelf net weduwe was geworden. Het deed pijn, maar bracht haar ook humor en een niet aflatende liefde. Lotgenoten zullen zich herkennen in de onthullingen van de schrijfster.

Wanneer:
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma duurt van 19.30 uur tot 21.15 uur. Het Alzheimer Café sluit om 21.45 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee. Aanmelden hoeft niet, u bent van harte welkom.

Waar:
ZINN-locatie De Burcht,
v.d. Duyn van Maasdamweg 250 te Hoogezand.

Inlichtingen:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ZINN locatie De Burcht, mevr. L. Woldendorp (050) 585 2527 of l.woldendorp@zinnzorg.nl.

Organisatie:
Het Alzheimer Café Hoogezand-Sappemeer is een initiatief van Alzheimer NL met: Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Steunpunt Mantelzorg, Kwartierzorgenwelzijn, Team290, Zonnehuis St. Jozef, ZINN locatie De Burcht.

Deze activiteit maakt deel uit van