Omgaan met dementie en het veranderende gedrag van de dementerende

Gastspreker:
Alet Bolhuis, casemanager van Team 290.

Welk gedrag kunnen we tegenkomen bij mensen met dementie en hoe kan men zich als mantelzorger/naasten  hier het beste op voorbereiden en mee omgaan. Een deskundige geeft uitleg en we gaan met elkaar in gesprek.

Deze activiteit maakt deel uit van