Secretaris regionale afdeling

Op zoek naar zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Als secretaris ben je de rechterhand van de voorzitter in het voorbereiden van de bestuursvergaderingen en het bewaken van de gemaakte afspraken. Je stroomlijnt de informatie die vanuit jouw regio en het landelijk bureau naar de afdeling komt. Je vindt het leuk om praktische ondersteuning te bieden aan de afdeling (regelen en organiseren) en je weet het aanbod van Alzheimer Nederland, zoals het Vrijwilligersplein, de trainingen en bijeenkomsten onder de aandacht te brengen bij het bestuur. Je hebt inbreng in het activiteitenplan en bewaakt samen met de voorzitter de uitvoering. Je kunt je ongeveer 4 uur in de week vrijmaken voor dit werk.

Ben jij:
• Vaardig in het werken met Word, Excel, internet en e-mail programma?
• Proactief, iemand die initiatieven neemt en anticiperend kan handelen?
• Goed in communicatieve en sociale vaardigheden in woord en geschrift?
dan komen we graag met je in contact.

Je werkzaamheden zijn:
• Je ondersteunt de voorzitter en bewaakt de gemaakte afspraken van het afdelingsbestuur;
• Je organiseert de bestuursvergaderingen en bereidt deze inhoudelijk voor: Maken en verzenden van de agenda, notulen en actielijst van de bestuursvergaderingen en draagt zorg voor de bijgaande stukken.
• Je verzorgt de secretariële post, mail, (telefoon) en beheert het archief;
• Je voert overige voorkomende secretariële werkzaamheden uit zoals maken van de afdelingsbrochure, visitekaartjes en het bestellen van materialen;
• Je organiseert de invulling van het activiteitenplan en de verantwoording;
• Je neemt deel aan relevante trainingen, overleggen en bijeenkomsten georganiseerd door het landelijk bureau.

Wij bieden
Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering. Informatie via het Vrijwilligersplein. Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor. Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten. Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag.

Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Bevoegdheden
Je wordt door de coördinator Regionale activiteiten voorgedragen aan de directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland. Deze benoemt je voor een periode van vier jaar.

Deze pagina maakt deel uit van