Wat doet muziek voor mensen met dementie

ZINN locatie De Dilgt
Dilgtweg 3
9751ND Haren
Nederland

Wat doet muziek voor mensen met dementie

Gastspreker
Deze avond sluiten we het seizoen af met muziek, een hapje en een drankje. Gastspreker Simone Zwarts, muziektherapeut, vertelt wat muziek teweeg kan brengen en wat muziek kan betekenen voor mensen met dementie.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Bloema, tel. 050-5344173 of j.bloema@torion.nl. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee. Aanmelden hoeft niet, u bent van harte welkom.

Organisatie
Het Alzheimer Café Haren is een initiatief van Alzheimer Nederland in samenwerking met Torion, Team 290, De Zonnehof, Icare en ZINN locatie De Dilgt.

In de maanden juli en augustus is het Alzheimer Café Haren gesloten.

Deze activiteit maakt deel uit van