Zelfstandig thuis

Grand Café Zonnehuis Oostergast
Gemmastraat 14
9801 VG Zuidhorn
Nederland

Deze avond zal gaan over (zo lang mogelijk) thuis blijven wonen.

Als het dementieproces verder vordert, is vaak ondersteuning in de thuissituatie nodig. Tot het moment komt dat het thuis niet meer lukt en een opname nodig is.

Deze avond zullen een wijkverpleegkundige en een dementieverpleegkundige vertellen over de ondersteuning die mogelijk is in de thuissituatie en over wat helpend is om het als mantelzorger vol te houden. Ook zal besproken worden wat belangrijk is rondom een opname.

Uiteraard is er ook alle ruimte voor uw vragen.

We hopen u te mogen verwelkomen

Deze activiteit maakt deel uit van