De kracht van herinneringen

Cultureel Centrum De Warenar
Kerkstraat 75
2242 HE Wassenaar
Nederland

Reminiscentie is het gericht ophalen van positieve herinneringen. Dat is heel belangrijk voor het contact met mensen met dementie. Zij praten vaak graag over vroeger, omdat juist de persoonlijke herinneringen uit hun jongere jaren het langst bewaard blijven. Het ophalen van herinneringen doet een beroep op wat mensen nog wél weten en kunnen. Het vergroot hun zelfvertrouwen en vormt de basis voor de mooie contactmomenten van vandaag.

Gast: Annemarie Bolder geeft trainingen op het gebied van omgaan met dementie. Wat is reminiscentie?

Deze activiteit maakt deel uit van