Dementie en het zelfgekozen levenseinde

Cultureel Centrum De Warenar
Kerkstraat 75
2242 HE Wassenaar
Nederland

In Nederland wordt steeds vaker gedebatteerd over de mogelijkheden het lijden van zieken aan het einde van hun leven te verlichten. Dit wordt “Medische Beslissingen rond het Levenseinde genoemd” en er wordt in Nederland openlijk over het onderwerp gesproken en geschreven. De geneeskunde heeft ontwikkelingen doorgemaakt, waardoor steeds meer mogelijk is geworden. Zoveel dat lang niet alle onderzoeken en behandelingen door patiënten als een zegen ervaren worden. Anders gezegd 'moet alles wat kan ook gedaan worden'?

Voor mensen met de aandoening dementie, die zich niet goed meer kunnen uiten, rijzen nog extra problemen. Hoe kun je haar/zijn wil bepalen? Wat betekent een begrip als voedselweigering? Wanneer kan een behandeling worden gestaakt? Wat is palliatieve zorg? Wanneer en voor wie is euthanasie mogelijk en hoe zit dat als er sprake is van een persoon met dementie? Wie beslist? De patiënt, de arts, de familie? Mensen willen daar over meepraten om ooit hun keuzes te kunnen maken. Ook kennen we in Nederland wetgeving die dat mogelijk maakt, maar ook rekening houdt met regels die niet altijd het gewenste mogelijk maken.

Wat kan of mag iemand onder bepaalde omstandigheden vragen? Hoeveel vrijheid heeft de arts in het kader van de huidige wetten? We spreken hier over met een SCEN-arts, betrokken bij euthanasieverzoeken.

Deze activiteit maakt deel uit van