Is het betutteling of zorgzaamheid?

WelThuis locatie De Morgenster
Nassaulaan 11
2712 AT Zoetermeer
Nederland

Hoe ga je om met mensen met dementie die zelf niet ervaren dat er iets aan de hand is? We gaan in gesprek met een deskundige op dit thema.

Deze activiteit maakt deel uit van