Vacature algemeen bestuurslid afdeling Haaglanden

De missie van Alzheimer Nederland is: We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor hulp die de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbetert.

De afdeling Haaglanden heeft te maken met vijf gemeenten: Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer met een totale bevolking van bijna 1 miljoen. De prognose van het aantal mensen met dementie in de regio Haaglanden is als volgt:

Gemeente

2014

2020

2030

2040

Den Haag

6958 (-1%)

7069 (+1%)

9025 (+29%)

11422 (+63%)

Leidschendam-Voorburg

1654 (+2%)

1840 (+14%)

2225 (+38%)

2598 (+61%)

Rijswijk

1268 (+3%)

1460 (+19%)

1828 (+49%)

2360 (+93%)

Wassenaar

694 (+1%)

751 (+9%)

979 (+42%)

1112 (+61%)

Zoetermeer

1592 (+3%)

1930 (+25%)

2975 (+93%)

4154 (+170%)

(Bron: Alzheimer Nederland. Factsheet Prognose dementie. 23-01-2013)

 

Het bestuur van de afdeling Haaglanden zoekt ter versterking van het huidige bestuur nieuwe bestuursleden.

Doelstelling van het bestuur

Het bestuur stelt zich tot doel de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Dit doen wij door de belangen van deze groep te behartigen en de samenleving te informeren over de impact van de ziekte dementie zodat zij er beter mee om kan gaan en mensen met dementie mee kunnen blijven doen.
 

Kernactiviteiten van het bestuur

  • Het bieden van ondersteuning aan Alzheimer Cafés (9 cafés)  in haar regio;
  • Het verzorgen van lezingen en houden van voorlichtingsbijeenkomsten;
  • Het jaarlijks op of rond september - Wereld Alzheimer dag - een activiteit organiseren  om dementie meer onder de aandacht te brengen;
  • Actieve participatie Transmurale zorg (dementie keten Haaglanden)
  • Een bijdrage leveren aan een dementievriendelijk Haaglanden, in samenwerking met meerdere partijen.  

Om dit belangrijke werk voort te kunnen zetten, zoeken wij vrijwilligers die zich beschikbaar willen stellen als bestuurslid.
 

Profiel bestuurslid

Als bestuurslid hebt u affiniteit met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Kennis van en/of ervaring met het zorgnetwerk is een pré.

U bent in staat om een onafhankelijk belangenbehartiger zijn, u heeft enige bestuurlijke en organisatorische ervaring  en beschikt over communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. U heeft gemiddeld 2 uur per week beschikbaar voor het vrijwilligerswerk en bent bereid zaken aan te pakken.

Wij bieden aan enthousiaste kandidaten een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie met ondersteuning vanuit het landelijke bureau, de mogelijkheid tot het deelnemen aan trainingsbijeenkomsten en vergoeding van gemaakte kosten.

Nadere Informatie over deze bestuursfuncties kunt u verkrijgen bij:

Gert Teusink, Voorzitter afdeling Haaglanden; gteusink@gmail.com, 06 51145920
JoAn Reinhoudt, Regiocoördinator Alzheimer Nederland, j.reinhoudt@alzheimer-nederland.nl, 06 10101718

Deze pagina maakt deel uit van