Gespreksleider gezocht

Het Alzheimer Trefpunt in Kampen en Zwartewaterland zoekt

gespreksleiders

voor de Alzheimer Trefpunt-avonden in Kampen en Zwartewaterland.

 

Het Alzheimer Trefpunt is een ontmoetingsplek met informele bijeenkomsten voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. De avond kan starten met een interview met betrokkenen (mensen met dementie, familie of een professional), een film of een lezing. Daarna kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen.

In totaal worden in de periode van september tot en met mei in Kampen 8 of 9 van deze avonden georganiseerd en in Zwartewaterland 3. Ook wordt gezamenlijk het seizoen afgesloten. In beide plaatsen verzorgt een werkgroep  de organisatie van deze avonden.

 

Taken gespreksleider

  • De gespreksleider zorgt voor een goed verloop van de trefpunt-avonden. Hierbij is ruime aandacht voor hetgeen onder de bezoekers leeft belangrijk. 
  • De gespreksleider stemt de inhoud van de avonden af met de werkgroepen.

 

Vaardigheden en houding

  • Bekend zijn met Alzheimer/dementie-problematiek en bereid zijn zich hier verder in te verdiepen.
  • Respectvol zijn in de benadering van de ander.
  • In staat zijn zich in te leven in de ander en belangstelling te tonen.
  • Interactieve houding.
  • Enige bekendheid met de rol van gespreksleider is een pré.

 

Het betreft een vrijwilligersfunctie en vraagt een tijdsbesteding van gemiddeld 2 uur per week. Bij voorkeur gaat het om een dubbelfunctie van meerdere personen, waarbij deze afwisselend de avonden leiden.

Alzheimer Nederland verzorgt cursussen voor gespreksleiders. Deelname aan deze cursussen is een vereiste.

Onkosten worden vergoed en er is een vrijwilligersvergoeding.

 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de stichting, dhr. Joop Hermans, tel. 038 3333876 (’s avonds). Reacties kunnen worden gestuurd naar kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door