Onbegrepen gedrag

Het Annahuis
De Plas 8
8102 CS Raalte
Nederland

Mensen met dementie kunnen allerlei gedrags- en stemmingsproblemen hebben. De problemen kunnen in het begin of in een later

stadium van de ziekte optreden.

Om een juiste benadering en oplossing te vinden is inzicht in de oorzaken van de gedrags- en stemmingsproblemen nodig.

Irma van der Vegt komt vertellen over het thema hoe je met een dementerende om kunt gaan. Waar kan je op letten. Wat kun je doen als iemand alleen maar boos wordt?

Deze activiteit maakt deel uit van