Voorlichtingen voor mensen met een migratie-achtergrond.

Afdeling IJssel-Vecht heeft manifest ondertekent om zich in te zetten voor cultuurintensieve ouderenzorg. Dit samen met nog 25 organisaties. Bij de uitwerking van dit manifest is ook Hogeschool Windesheim betrokken.

Afdeling IJssel-Vecht is vanaf het voorjaar van dit jaar bezig voorlichtingen voor te bereiden voor mensen met een andere culturele – of migratieachtergrond in verschillende taalgebieden.
Eerst zijn mensen benaderd die er voor voelen om in hun eerste taal te helpen bij het geven van voorlichtingen en ok te helpen om na te denken over de manier waarop dit gebeurt. De eerste stappen daarvoor zijn genomen en met verschillende aspirant-voorlichters worden nu voorlichtingen voorbereid. Natuurlijk wordt daarbij ok materiaal wat al beschikbaar is gebruikt.


Ook in de visiebijeenkomsten van het netwerk dementie IJssel-Vecht aandacht voor cultuur-intensieve zorg. De plannen waarbij het netwerk ondersteunt op verschillende terreinen staan op flaps uitgewerkt op de derde visiebijeenkomst.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door