Algemeen bestuurslid

Heeft u affiniteit met mensen met dementie?

En met hun mantelzorgers? Beschikt u over organisatorische en communicatieve vaardigheden? 

Als algemeen bestuurslid verricht u voorkomende werkzaamheden en activiteiten die voortvloeien uit het activiteitenplan van de afdeling. U verwoordt de belangen van mensen met dementie en hun naasten en u draagt de standpunten van Alzheimer Nederland actief uit. U denkt mee in het ontwikkelen van het beleid en de activiteiten van uw afdeling en bent actief in de uitvoering ervan.

Bent u
• Een netwerker of vindt u het leuk om een netwerk op te bouwen in de regio?
• Iemand die het leuk vindt om samen te werken met de andere vrijwilligers in het bestuur?
• Iemand die van aanpakken houdt?
Dan komen we graag met u in contact.

De werkzaamheden zijn:

  • uitvoering geven aan het beleid van Alzheimer Nederland binnen de afdeling;

  • participeren in de besluitvormingsprocessen van het bestuur;

  • indien het bestuur daarom verzoekt, paticiperen in een werkgroep binnen het aandachtsgebied;

  • het begeleiden en inhoudelijk informeren van andere vrijwilligers.

Minimale tijdsbesteding; 8 maal per jaar bestuursvergadering, en 3 dagdelen per maand voor overige werkzaamheden.

Wij bieden aan:

  • Een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie
  • Ondersteuning vanuit de landelijke organisatie
  • Gratis trainingen en workshops
  • Vergoeding van gemaakte (reis)kosten

Voor vragen of aanmelden, bel of email Gerry Janszen, tel: 06-17903322

Deze pagina maakt deel uit van