Bestuurslid belangenbehartiging

Er is meer dan de Zorgstandaard 2.0!

 • Je maakt deel uit van het regionale bestuur.
 • Binnen de regio ben je de gesprekspartner van beleidsmakers, politici, zorginstellingen, dementienetwerken en hulpverleners om de wensen en behoeften van mensen met dementie kenbaar te maken.
 • Je bent goed op de hoogte van de standpunten van Alzheimer Nederland en kan deze uitdragen.
 • Je hebt een signaalfunctie voor Alzheimer Nederland landelijk.
 • Je biedt actief een podium aan mensen met dementie.
 • Je bent aanpreekpunt van de belangenbehartigers regionaal en lokaal van de regionale afdeling.

Ben jij;

 • Iemand met hart voor mensen met dementie en hun naasten?
 • In staat om zonder eigenbelang op te komen voor de belangen van mensen met dementie?
 • Iemand met een relevant netwerk of vind je het leuk om dit op te bouwen in je regio?
 • Iemand die in staat is om de belangenbehartigers in jullie afdeling te verbinden en te motiveren?
 • Iemand die op de zeepkist durft te staan?
 • iemand die nieuwsgierig en leergierig is?
 • iemand die graag deel wil uitmaken van het bestuur van de regionale afdeling?

Wat ga je doen:

 • Deelnemen aan relevante overleggen in je regio zoals van de dementie netwerken;
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan beleidsmakers, politici, organisaties, instellingen en hulpverleners in je regio;
 • samenwerking stimuleren tussen regionale en lokale belangenbehartigers;
 • Participeren in bijeenkomsten, overleggen en dementievriendelijke initiatieven in jouw regio;
 • Binnen het bestuur ben je verantwoordelijk voor de input van het activiteitenplan voor belangenbehartiging.

Per week kan de tijdsbesteding verschillen. Dit is mede afhankelijk van de grootte en samenstelling van het bestuur en de regio. Ga uit van circa 4 tot 8 uur per week.

U wordt hartelijk verwelkomd in een kennismakingsgesprek!

Deze pagina maakt deel uit van